trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O teatrze w teatrze

    Posiedzenie Komisji Kultury w dniu 17 marca 2011 r.

    Funkcjonowanie Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu − tak brzmiał oficjalny punkt obrad komisji zorganizowanych tym razem w siedzibie tej marszałkowskiej instytucji. Uwaga radnych jednak, a także obecnych na posiedzeniu komisji dziennikarzy koncentrowała się wokół zarzutów formułowanych przez niektóre media pod adresem dyrektora Janusza Wiśniewskiego, związanych m.in. z międzynarodowymi projektami artystycznymi, zainicjowanymi przez jego syna Łukasza, a także z malejącą liczbą premier.
    Dyrektor wyjaśniał, że pomysł tzw. „projektu afrykańskiego” narodził się w wyniku kontaktów nawiązanych podczas prywatnego wyjazdu Łukasza Wiśniewskiego, a teatr zaangażował się w jego realizację dopiero po uzyskaniu listów intencyjnych w sprawie partnerskiego udziału kilku instytucji artystycznych Europy, m.in. z Włoch, Anglii, Francji i Rumunii, z deklaracjami partycypacji finansowej kilkakrotnie przewyższającej wkład Teatru Nowego. Celem projektu ma być wymiana doświadczeń artystycznych między twórcami Europy i Afryki, wspólne warsztaty aktorskie, koprodukcje spektakli i konkursy dramaturgiczne. Niewielką liczbę premier dyrektor tłumaczył nadrzędnym celem, jakim jest ich jakość i utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego. Większość radnych zgodziła się z tą argumentacją, inni podtrzymywali zarzuty, że dyrektor publicznej instytucji kultury, łączący funkcje szefa artystycznego i menadżera, powinien liczyć się z różnymi i krytycznymi ocenami swych działań.
    W trakcje posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji samorządu województwa na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Wsparcie otrzyma 74 projektów na łączną kwotę 1,3 mln zł.