O STANIE SANITARNYM W REGIONIE PRZED EPIDEMIĄ I W JEJ TRAKCIE


16 września podczas odbywającego się w trybie zdalnym posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni zapoznali się m.in. z informacją o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce w 2019 roku. Sprawozdanie na ten temat zaprezentowała członkom komisji nowa dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Jadwiga Kuczma-Napierała. Dane sanitarne (ilość zakażeń w szpitalach, choroby dzieci, higiena żywności, komunalna i radiacyjna) za ubiegły rok nie budzą wątpliwości, mieszczą się w normach, dlatego dyskusja objęła tegoroczną pandemię koronawirusa. Zdaniem szefowej WSSE, sytuacja w Wielkopolsce nie wygląda obecnie źle na tle kraju, a tylko na południu regionu zanotowano zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem.
Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa i WPF za pierwsze półrocze 2020 roku, a także pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian (w zakresie służby zdrowia) w planie dochodów i wydatków.


Galeria zdjęć:

  • O STANIE SANITARNYM W REGIONIE PRZED EPIDEMIĄ I W JEJ TRAKCIE
pdf    drukuj    drukuj