O NAUCZYCIELSKICH ZAROBKACH


Komisja Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas swojego lutowego posiedzenia zapoznała się z przedstawioną przez Departament Edukacji UMWW coroczną informacją o nauczycielskich zarobkach. Radni wysłuchali sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez województwo wielkopolskie.
Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Radni kontynuowali również dyskusję nad przedstawionymi im miesiąc wcześniej wynikami egzaminów zewnętrznych w wielkopolskich szkołach, zastanawiając się nad przyczynami niższego od średniej krajowej poziomu.


Galeria zdjęć:

  • O NAUCZYCIELSKICH ZAROBKACH
pdf    drukuj    drukuj