O MIASTACH, STOLICACH SUBREGIONÓW


Informacja oraz dyskusja na temat miejskich obszarów funkcjonalnych wokół Gniezna i Piły (jako stolic subregionów) zdominowała lipcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. O szczegółach obu opracowań poinformował radnych Marek Bryl, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, a także autorzy dokumentów. – Pokazujemy mocne i słabe strony subregionów; kierunki ich rozwoju i możliwe scenariusze działań. To jednak tylko wskazówki, nie recepty, bo to samorządowcy z powiatów i gmin są gospodarzami tych terenów i to do nich należą ostateczne decyzje o podejmowanych działaniach – zastrzegł Marek Bryl.

Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie kilkanaście propozycji wniosków o zmiany w tegorocznym budżecie regionu.


Galeria zdjęć:

  • O MIASTACH, STOLICACH SUBREGIONÓW
pdf    drukuj    drukuj