trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O likwidacji z rozwagą

    Jednym z głównych tematów posiedzenia była sprawa likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu. Radnym przedstawiono dwa warianty dalszych losów zakładu. Jedno rozwiązanie przewiduje przekazanie placówki samorządowi Poznania wraz z cesją realizowanych kontraktów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Inny wariant zakłada, iż ciągłość zatrudnienia personelu oraz realizacji dotychczasowych kontraktów zapewni spółka pracownicza. W obydwu przypadkach samorząd województwa przejąłby zobowiązania likwidowanego zakładu, zachowując jednakże pozostały po nim majątek. Członkowie komisji, po szczegółowej dyskusji ustalili, że nie będą opiniować projektu uchwały sejmiku w tej kwestii, wiążąc ostateczne decyzje z ewentualnym stanowiskiem Rady Miasta Poznania.

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał sejmiku w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji dla samorządów będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Żerkowie, Słupcy, Pile, Książenicach i Swobodzie.

    Przyjęto również opinie dotyczące projektów uchwał sejmiku zmieniających składy rad społecznych kilku wojewódzkich szpitali. Zastanawiano się także nad sposobami usprawnienia pracy tych rad.