O LASACH W WIELKOPOLSCE


Informacja oraz dyskusja o lasach w województwie wielkopolskim zdominowała lipcowe (zdalne) posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe dane przedstawił radnym Jan Banacki, który objął niedawno funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Z informacji wynika, że nadleśnictwa należące do RDLP w Poznaniu zarządzają majątkiem skarbu państwa na powierzchni 440 850 ha, w tym lasy zajmują 420 657 ha. Wysoką lesistością charakteryzuje się część północna Wielkopolski: z dużymi, zwartymi kompleksami leśnymi (Puszcza Notecka, Puszcza Zielonka) i Południowa (Lasy Antonińsko-Sycowskie). Na pozostałym obszarze występują wyspowo, dość regularnie rozmieszczone, duże kompleksy leśne jak: Bory Nowotomyskie, Lasy Włoszakowickie, Lasy Nadbaryckie, Lasy Kórnickie, Lasy Czerniejewskie, Lasy Skorzęcińskie, Lasy Czeszewskie, Bory Grodzieckie.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał sejmiku w sprawie określenia programów ochrony powietrza dla Wielkopolski, Kalisza oraz aglomeracji poznańskiej.


Galeria zdjęć:

  • O LASACH W WIELKOPOLSCE
pdf    drukuj    drukuj