trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O KONTROLACH I AUDYCIE BEZPIECZEŃSTWA

    Dwie kwestie zdominowały zdalne, odbywające się 16 marca, obrady sejmikowej Komisji Rewizyjnej. Radni zapoznali się m.in. z informacją o przeprowadzonych w 2022 roku przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu kontrolach wewnętrznych (w biurach i departamentach urzędu) oraz zewnętrznych (w jednostkach podległych samorządowi regionu).

    Dyrektor Departamentu Kontroli UMWW Mariusz Lewandowski przypomniał, że praca urzędników marszałka również podlega ocenie (m.in. przez wojewodę, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, CBA).

    Ponadto radni przyjrzeli się raportowi z audytu bezpieczeństwa, przeprowadzonego w ramach projektu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej i budowy specjalnej sieci wymiany danych między szpitalami. Przedsięwzięcie objęło szpitale powiatowe, miejskie i wojewódzkie: łącznie 53 podmioty lecznicze, a o szczegółach zabezpieczeń i rozwiązaniach informatycznych (pozwalających odeprzeć m.in. cyberataki) opowiadał radnym prezes zarządu spółki „Szpitale Wielkopolski” Leszek Sikorski.


    Galeria zdjęć: