O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia


30 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Poznaniu odbyło się II plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), którego gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący WRDS. W obradach udział wziął również Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat zabezpieczenia i eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce. Następnie Rada zaopiniowała Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2016 rok, przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W programie posiedzenia znalazły się także rozmowy na temat stanowiska Rady Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia. Mowa była również o stanowisku WRDS województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy osobom polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy ewakuowanych przez Rząd RP na teren Polski w 2015 roku.

Przypomnijmy, że temat planów eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowo – zachodniej Wielkopolsce był tematem pierwszego posiedzenia Prezydium WRDS. Temat ten, z uwagi na jego wymiar społeczno – gospodarczy, zaproponował Marszałek Marek Woźniak. Goście spotkania mieli okazję do zapoznania się z opracowaniem, dotyczącym tematu zabezpieczenia i eksploatacji złóż węgla brunatnego w południowo – zachodniej Wielkopolsce, wykonanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w latach 2012 – 2014. Odnosząc się do niego Prezes PAK Energetyka Zbigniew Bryja zarekomendował opracowanie oparte na opiniach naukowców, które przekazane zostało do zapoznania się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, radnym wojewódzkim oraz wszystkim członkom WRDS. Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przyjęło wówczas ustalenie, iż plenarne posiedzenia Rady w sprawie planów eksploatacji węgla brunatnego w tzw. Rowie Poznańskim i południowo – zachodniej Wielkopolsce, w obszarach intensywnej produkcji rolnej odbędzie się w drugiej połowie marca i do tego czasu członkowie zapoznają się z obszernymi materiałami przedstawionymi przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego i PAK oraz przedstawicieli samorządu.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu powołana została na wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz reprezentatywnych organizacji pracowników zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Poznaniu. W skład WRDS wchodzą przedstawiciele związków pracowników, związków pracodawców, strony samorządowej i rządowej.


Galeria zdjęć:

  • O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia
  • O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia
  • O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia
  • O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia
  • O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia
  • O eksploatacji złóż węgla i działaniach na rzecz zatrudnienia
pdf    drukuj    drukuj