Nowy przedstawiciel rządu Flandrii z pierwszą wizytą w Wielkopolsce


25 października, Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Driesem Willemsem, nowym Przedstawicielem Generalnym Rządu Flandrii w Polsce i Krajach Bałtyckich. Jak podkreślił Dries Willems, nieprzypadkowo wybrał nasz region jako pierwszy cel swojej wizyty po objęciu nowego stanowiska.

Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze, w Poznaniu znajduje się Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii, po drugie – funkcjonuje tu bardzo dobrze rozwijająca się filologia niderlandzka. Podczas spotkania Przedstawiciel Generalny przypomniał, że w Belgii polityka zagraniczna została zregionalizowana, co w praktyce oznacza, że Flandria jako region ma szerokie kompetencje w tym zakresie oraz możliwość zawierania porozumień o współpracy na szczeblu rządowym. Przykładem jest umowa między rządem Flandrii a rządem RP podpisana w 1994 roku, która do dzisiaj stanowi fundament dwustronnej współpracy. Podkreślił przy tym, że także współpraca regionalna, w tym z Wielkopolską, jest dla Flandrii równie ważna. – Obecnie mamy dobry moment, by ożywić wzajemne kontakty, ponieważ rozpoczynają się prace nad nowym dwuletnim Programem Wykonawczym do wspomnianej umowy – powiedział Dries Willems.

Oprócz ewentualnych planów współpracy w przyszłości uczestnicy spotkania poruszyli również inne bieżące tematy. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odniósł się do zasad prowadzenia współpracy zagranicznej, informując gościa z Flandrii, że w Polsce regiony, chcąc rozwijać współpracę z partnerami z zagranicy na podstawie oficjalnych umów, są zobligowane do uzyskania zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wicemarszałek Jankowiak wskazał dziedziny, w których Wielkopolska najczęściej realizuje wspólne inicjatywy z partnerskimi regionami: gospodarka, ochrona środowiska, edukacja, kultura, wymiany młodzieżowe, ale także opieka nad osobami starszymi.
Obydwaj rozmówcy zgodzili się, że bardzo ważne będzie dalsze uzyskiwanie wsparcia unijnego z funduszy strukturalnych na projekty mające na celu rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. Dyskutowali również na temat ewentualnych perspektyw utworzenia połączenia lotniczego Poznania z Brukselą, ponadto – w odpowiedzi na duże zainteresowanie Driesa Willemsa zagadnieniami infrastruktury kolejowej – Wicemarszałek Jankowiak przedstawił najważniejsze inwestycje planowane i realizowane obecnie w województwie wielkopolskim.
Na zakończenie spotkania gość z Flandrii podziękował za przedstawienie mu pełniejszego obrazu naszego regionu, a tym samym perspektyw rozwoju ewentualnej dwustronnej współpracy.

 


Galeria zdjęć:

  • Nowy przedstawiciel rządu Flandrii z pierwszą wizytą w Wielkopolsce
  • Nowy przedstawiciel rządu Flandrii z pierwszą wizytą w Wielkopolsce
  • Nowy przedstawiciel rządu Flandrii z pierwszą wizytą w Wielkopolsce
pdf    drukuj    drukuj