Nowy konsul honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu


3 września br. J.E. Frédéric Billet, Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce wręczył w Domu Bretanii w Poznaniu akt powołania na Konsula honorowego dr. hab. Igorowi Kraszewskiemu, prof. UAM. W ceremonii udział wziął Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

 
- Stosunki Polski z Francją to dwojakie więzy: rozumu i serca – podkreślił nowy konsul. – Rozum to współpraca – będę współpracował rzetelnie w ramach moich zadań. Serce to życzliwa obecność konsula, która oznacza wysłuchanie i odpowiednie pokierowanie.


Wicemarszałek Jankowiak odwołał się do historii, podkreślając, że obecna współpraca na poziomie regionów, tj. Województwa Wielkopolskiego i Bretanii zapoczątkowana została kontaktami Departamentu Ille-et-Vilaine z dawnym województwem poznańskim. Konsulowie honorowi Francji prof. Marek Ziółkowski i prof. Tomasz Schramm zawsze tę współpracę wspierali swoją obecnością i z pewnością będzie tak również podczas sprawowania urzędu przez prof. Igora Kraszewskiego. Podkreślił przy tym gotowość władz województwa do udzielenia wszelkiej pomocy niezbędnej w realizacji obowiązków konsula w zakresie współpracy Wielkopolska-Bretania.

J.E. Frédéric Billet podkreślił z kolei, że profesor Kraszewski ma wszystkie cechy niezbędne, by sprawować funkcję łącznika między Ambasadą a Wielkopolską. Dodał również, że związki naszego regionu z Bretanią są zakorzenione w historii, a Dom Bretanii stanowi kolebkę nowych pomysłów i inicjatyw. Tym bardziej należą się więc tej instytucji podziękowania za wsparcie i gościnę, ponieważ to w murach Domu Bretanii znajduje się siedziba Agencji Konsularnej. Następnie Ambasador wręczył nowemu Konsulowi atrybuty niezbędne do wykonywania jego funkcji: flagi Republiki Francuskiej i Unii Europejskiej, pieczęć, patent konsula oraz Kartę Etyki Konsula Honorowego.

Dr hab. Igor Kraszewski, prof. UAM urodził się w 1976 r. w Poznaniu. W ramach swojej pracy badawczej zajmuje się historią nowożytną, zwłaszcza Polski oraz Francji w XVI i XVII wieku, genealogią dynastyczną i szlachecką; historią ustroju oraz stosunków między dworem a szlachtą, a także historią dworów i domów panujących w Europie i naukami pomocniczymi historii (heraldyka polska i obca, sfragistyka, genealogia). Był dwukrotnym stypendystą rządu francuskiego podczas prac nad swoim doktoratem, który obronił w 2003 roku. Habilitował się w 2019 roku i jest wykładowcą na Wydziale Historii UAM.


Galeria zdjęć:

  • Nowy konsul honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu
  • Nowy konsul honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu
  • Nowy konsul honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu
pdf    drukuj    drukuj