trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nowe produkty z Certyfikatem Marka Wielkopolska !

  Marka Wielkopolska - logoKapituła Certyfikacyjna na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2023 r. przyznała Certyfikaty Marka Wielkopolska sześciu firmom za ich produkty i prowadzoną z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych. Zgodnie z zapisami Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska, Certyfikat otrzymują wnioski, które uzyskały minimum 70 pkt za kryteria merytoryczne, liczonych jako średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków Kapituły Certyfikacyjnej.

  Kapituła Certyfikacyjna w składzie: Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego; Pani Marta Dzikowska - Przewodnicząca Komisji Gospodarki SWW, Pan Ryszard Napierała - Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej SWW oraz Panowie: Wojciech Kruk, Przewodniczący i Andrzej Łyko, Członek Prezydium - Przedstawiciele Wielkopolskiej Rady Trzydziestu zadecydowała o przyznaniu Certyfikatu Marka Wielkopolska następującym firmom:

  • SemCo Sp. z o.o. Sp. K.  za produkt „Oleje tłoczone na zimno” https://semco.pl/
  • P. P. H. WObit E.K.J. Ober Sp. c. za produkty „Roboty mobilne MOBOT” https://wobit.com.pl/
  • Mipama E.Z. Szafasz Sp. j. za serię produktów „Ekologiczne przekąski na bazie polskich owoców, nasion i ziół pod brandem DIET FOOD” https://mipama.pl/
  • Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A. za produkt „Innowacyjny sterylizator rotacyjny” https://spomasz-pleszew.pl/
  • Complet Chmielewscy Sp. j za pserię produktów: „Complet Furniture meble tapicerowane” https://www.complet.com.pl/
  • Garden Spot Int. Sp. z o. o. za produkt „Moduł Pixel Garden” https://gardenspot.pl/

   

  Laureatom Certyfikatu Marki Wielkopolska gratulujemy i życzymy wielu sukcesów
  w zdobywaniu uznania wśród klientów na całym świecie !

  Zgodnie z zapisami Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska Laureatom Certyfikatu przysługuje prawo do:

  • oznakowania Znakiem promocyjnym Marka Wielkopolska wyróżnionego produktu lub usługi,
  • umieszczania Znaku promocyjnego Marka Wielkopolska obok nazwy i logo Laureata Certyfikatu, wraz z informacją „Laureat Certyfikatu” na materiałach promocyjnych oraz wykorzystania w kampaniach reklamowych,
  • udziału w organizowanych wystawach marki Wielkopolska, jeśli Laureat Certyfikatu będzie spełniał wszystkie kryteria formalne naboru (zakwalifikowanie do grona uczestników z pominięciem etapu oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową wystawy marki Wielkopolska),
  • otrzymania dodatkowych punktów podczas naborów do udziału w innych wyjazdach zagranicznych, imprezach targowych i wystawienniczych, organizowanych przez Departament Gospodarki,
  • otrzymywania informacji o wydarzeniach o charakterze gospodarczym organizowanych przez UMWW,
  • uzyskania Certyfikatu w formie dokumentu,
  • promocji na stronach internetowych: markaw.pl; umww.pl; iw.org.pl,
  • promocji podczas imprez gospodarczych organizowanych przez Departament Gospodarki.

  Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o zapoznanie się z dokumentami i złożenie stosownego Wniosku, który można składać w trybie ciągłym https://markaw.pl/pl_PL/certyfikacja