trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nowa jakość usług społecznych i obiekty kulturalne dla mieszkańców Krobi z dofinansowaniem unijnym z WRPO 2014

  Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził Krobię. Dziś otwarto tam dwa obiekty, które powstały w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT to nowy obiekt, który powstał w ramach szerszego projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” o łącznej wartości blisko 17,5 mln zł, na który Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał 9,5 mln zł dofinansowania unijnego z WRPO 2014+. Gmina realizuje go w partnerstwie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Krobia. Centrum KROB_KULT połączyło dwie samorządowe instytucje kultury – Bibliotekę Publiczną oraz Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi.

  - Samorządy, które zdecydowały się na opracowanie programów rewitalizacji, wiedzą, że to był odważny krok w stronę budowania nowej jakości usług społecznych i relacji z mieszkańcami. Bo rewitalizacja to nie tylko zmiany wizerunkowe (placów czy ulic), ale przede wszystkim w centrum zainteresowania stawia się człowieka.  Podstawą jest pobudzanie go do działania i aktywne włączanie w zmiany społeczne. To wielkie wyzwanie, które wymaga od osób zajmujących się rewitalizacją, odpowiedniego przygotowania i ciągłego uzupełniania wiedzy o tym procesie, w różnych jego aspektach – mówi Marszałek Marek Woźniak.

  W zasięgu działań rewitalizacyjnych przewidziano ponadto następujące zadania:

  • Przebudowa Rynku w Krobi,
  • Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne. Obejmuje modernizację budynku znajdującego się na Wyspie Kasztelańskiej z renowacją zbiornika wodnego, urządzenia terenu wokół obiektu wraz z infrastrukturą techniczną oraz wykonanie przepustu w grobli,
  • Bezpieczna droga do szkoły, pracy, na zakupy i do miejsc sportowo – rekreacyjnych. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego o długości ok. 600 m wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, elementami małej architektury i zielenią,
  • „Wzdłuż Rowu Krobskiego” – ciąg pieszo - rowerowy nie tylko dla aktywnych. Zakres tego zadania obejmuje utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego.

  Z kolei Krobskie Centrum Usług Społecznych to bardzo ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności projekt. Powstało w budynku starej gazowni, gdzie przeprowadzono prace budowlane, remontowe i adaptacyjne. Obecnie działają w nim Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomoc oraz Klub Seniora z dwoma mieszkaniami chronionymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych i Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych. Koszt inwestycji to blisko 4,5 mln zł, w tym ponad 1,6 mln zł stanowi dofinansowanie unijne z WRPO 2014+.

  Zdjęcia: Urząd Miejski w Krobi


  Galeria zdjęć: