trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

(NIE)WAŻNE OCENY

    Czy wyniki egzaminów uzyskiwane przez naszych uczniów mają istotne znaczenie, czy też w procesie edukacji najważniejsze jest co innego? To pytanie, które przewijało się podczas dyskusji na posiedzeniu sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Radni obradowali w trybie online 13 lutego, a jednym z rozpatrywanych punktów była coroczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych we wszystkich typach szkół województwa wielkopolskiego. Informację na ten temat przedstawił Marcin Jakubowski z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

    Tradycyjnie już zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty, matury i egzaminów zawodowych plasuje Wielkopolskę poniżej krajowej średniej (jedynie rezultaty z języka polskiego na maturze okazały się w ubiegłym roku nieco powyżej ogólnopolskiego wyniku). Część dyskutantów wskazywała, że takie, a nie inne oceny na egzaminach, to być może efekt priorytetów, które stawiają sobie młodzi Wielkopolanie, mający świadomość, że to nie oceny, a co innego jest ważne w nauce, by pomóc im na wybranej ścieżce zawodowej. Inni z kolei podkreślali, że tylko zobiektywizowany system ocenny umożliwia obserwowanie poziomu nauki oferowanego przez poszczególne placówki oświatowe.

    Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w budżecie województwa i w WPF, a także zapoznała się z informacją w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach podległych samorządowi województwa.


    Galeria zdjęć: