(NIE)RÓWNOŚĆ W NAGRADZANIU SPORTOWCÓW


Głównym punktem lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki było przedstawienie informacji na temat systemu stypendiów i nagród przyznawanych sportowcom (także młodzieżowym) przez samorząd województwa.
Najwięcej dyskusji wywołał fakt, że najlepsi sportowcy niepełnosprawni (na przykład paraolimpijczycy) mogą liczyć na nagrody i stypendia w niższej wysokości niż ich pełnosprawni koledzy. Mariusz Kubiak, zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki UMWW tłumaczył ten fakt tym, że w przypadku olimpijczyków sam system kwalifikacji na igrzyska, a następnie konkurencja na samych zawodach są o wiele trudniejsze niż szansa na zdobycie medalu paraolimpiady. Nie przekonało to przewodniczącego komisji Tadeusza Tomaszewskiego, który wskazał, że na poziomie krajowym nie ma takich dysproporcji w nagradzaniu i wspieraniu sportowców. Z jego inicjatywy komisja przyjęła opinię, w której wystąpiła do zarządu województwa o zajęcie się problemem wskazanych dysproporcji.


Galeria zdjęć:

  • (NIE)RÓWNOŚĆ W NAGRADZANIU SPORTOWCÓW
pdf    drukuj    drukuj