(NIE)CHCIANY ZBIORNIK


Podczas styczniowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowali się petycją Stowarzyszenia Polski Klub Ekologiczny – Wielkopolska dotyczącą ostatecznego usunięcia z dokumentów planistycznych w drodze uchwały sejmiku zamiaru realizacji zbiornika wodnego na rzece Lutyni na terenach gmin Dobrzyca i Kotlin. Jak jednak podkreślali radni reprezentujący ten teren, taka inwestycja melioracyjna jest przez większość mieszkańców oczekiwana. Stąd komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku uznający wspomniany wniosek z petycji za bezzasadny.
Ponadto radni wyrazili pozytywne opinie w sprawie projektów budżetu województwa na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. Przyjęli także plan pracy komisji na 2019 rok.


Galeria zdjęć:

  • (NIE)CHCIANY ZBIORNIK
pdf    drukuj    drukuj