NIE BĘDZIE KARTY


Wyjątkowy charakter miała sesja sejmiku, która odbyła się 18 maja. Radni obradowali – po raz pierwszy po wielotygodniowej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa – w maskach i jednorazowych rękawiczkach, siedząc w kilkumetrowych odstępach, bez udziału publiczności.
Na początku sesji przypomniano, że odbywa się ona w dniu setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Do tego faktu nawiązali też radni PiS, przywołując go jako argument za przyjęciem zaproponowanej przez siebie Samorządowej Karty Praw Rodziny.
Ten projekt wywołał gorącą dyskusję już na wcześniejszym posiedzeniu opiniującej go sejmikowej Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Autor inicjatywy Zbigniew Czerwiński uzasadniał: – Zaproponowałem tekst, który nikogo nie wyklucza ani nie dyskryminuje. Trzymajmy się rodzin, a wszyscy na tym dobrze wyjdziemy.
Z kolei Marta Mazurek, specjalistka ds. polityki równości i różnorodności w UMWW, przekonywała, że niektóre propozycje z „Karty” są sprzeczne z założeniami tej właśnie polityki. O ideologicznych przesłankach zaproponowania „Karty” mówiła natomiast radna Paulina Stochniałek z KO.
Podobne argumenty padały podczas sesyjnej debaty. Podsumowując ją, marszałek Marek Woźniak przypomniał, że województwo w wielu działaniach realizuje politykę prorodzinną. Nie poparł jednak projektu PiS, tłumacząc: – Nikt na tej sali nie kwestionuje roli rodzin, nie wymaga to jednak nadzwyczajnych dokumentów w postaci „Karty”.
W ostatecznym głosowaniu za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 17 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.
Podczas sesji sejmik przyjął wiele innych dokumentów, m.in. akceptując zmiany w budżecie województwa i pomoc dla samorządów gminnych i powiatowych w wielu dziedzinach.
Radni jednogłośnie uchwalili też stanowisko sejmiku, w którym apelują o przywrócenie kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych.


Galeria zdjęć:

  • NIE BĘDZIE KARTY
pdf    drukuj    drukuj