NAPRAWIĆ SZPITAL W KALISZU


Informacja na temat programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zdominowała lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.
Zgodnie z przepisami program naprawczy musiał zostać opracowany ze względu na wysokość zadłużenia placówki (strata za 2018 rok wyniosła 21,5 mln zł, o ponad 14 mln zł przewyższając amortyzację). O specyfice i skali działalności szpitala (ponad 1700 pracowników), przyczynach zadłużenia i elementach programu naprawczego mówił radnym dyrektor jednostki Radosław Kołaciński. Jak podkreślił, stara się szukać nie tyle cięć wydatków, co przede wszystkim źródeł umożliwiających zwiększenie przychodów lecznicy.
Omówienie sytuacji szpitala w Kaliszu było też okazją do szerszej dyskusji członków komisji o systemowych problemach służby zdrowia. Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali propozycje zmian w budżecie województwa i WPF.


Galeria zdjęć:

  • NAPRAWIĆ SZPITAL W KALISZU
  • NAPRAWIĆ SZPITAL W KALISZU
pdf    drukuj    drukuj