Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznana po raz dwunasty


Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawana co roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego trafi do rąk profesor Hanny Kóčki – Krenz, archeologa i historyka sztuki.
Jest to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.
„Nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego pielęgnujemy często zapominaną historię początków państwa polskiego związaną z Wielkopolską” – mówi Marszałek Woźniak.
Z kolei Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyrwy, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w uzasadnieniu decyzji podkreśla, że zainteresowania Laureatki od studiów zakresu archeologii i historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związane są z badaniami wczesnego średniowiecza.
„Profesor Hanna Kóčka-Krenz jest autorką wielu prac naukowych, ale także popularyzatorskich dzięki którym wiedza o dokonaniach Piastów staje się nie tylko domenom środowiska naukowego, ale też dociera do szerokiego kręgu zainteresowanych początkami państwa polskiego” – czytamy w uzasadnieniu Kapituły.
Warto podkreślić, iż aktualnie prof. Kóčka – Krenz kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego”. Bierze też udział w realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”.
Profesor Hanna Kóčka-Krenz działa bardzo aktywnie także poza akademickim środowiskiem naukowym, będąc członkiem rad naukowych wielu instytucji muzealnych, konsultantem archeologicznych badań wykopaliskowych, a też kierując Wojewódzką Radą Ochrony Zabytków w Poznaniu powołaną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest nagrodą honorową, ustanowioną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku, z inicjatywy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, Kapituła Nagrody w składzie: ks. Arcybiskup Wojciech Polak - Prymas Polski i Metropolita Gnieźnieński, ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, prof. dr hab. Andrzej Lesicki - Rektor UAM w Poznaniu, Jolanta Goszczyńska - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. dr hab. Andrzej Michałowski - Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski - Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz prof. dr hab. Andrzej Wyrwa- Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
W latach ubiegłych wyróżnienie otrzymali m.in. prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Jerzy K. Strzelczyk, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski oraz prof. dr hab. Klementyna Żurowska, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, prof. dr hab. Stanisław Suchodolski i prof. dr hab. Tomasz Jasiński.

pdf    drukuj    drukuj