Nagradzamy dziennikarzy, którzy szukają Europy w Wielkopolsce


„Rozmowa o przyszłości Unii Europejskiej i roli, jaką mają w niej do odegrania regiony jest dziś bardziej potrzebna, niż kiedykolwiek wcześniej. Tym bardziej doceniam wkład dziennikarzy w dyskusję na temat kondycji europejskiej wspólnoty i próby pokazania na łamach mediów najistotniejszych wątków artykułowanych przez regionalną społeczność. Dziś wszyscy możemy włączyć się w proces pisania nowego scenariusza dla UE z myślą o tym, by nie tylko przetrwała silna, zjednoczona i konkurencyjna, ale także, by pozostała wciąż otwarta i bezpieczna.
Zapraszam do udziału w XVIII Konkursie Dziennikarskim o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. Regiony przyszłością Europy”.


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 


Konkurs wpisuje się w obchody 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich, które wraz z traktatem paryskim dały początek szeroko pojętej integracji europejskiej. Jego celem jest uwypuklenie fundamentalnej roli, jaką odgrywają regiony w rozwoju naszego państwa i budowaniu zjednoczonej Europy. Konkurs ma także przypominać o wkładzie samorządów, w szczególności samorządów województw, w proces kształtowania europejskiej wspólnoty krajów i regionów. Stanowić ma również inspirację dla dziennikarzy do dzielenia się materiałami, które opisują Wielkopolskę przez pryzmat związków z Europą, Unią Europejską, innymi europejskimi regionami i miastami, odwołując się do wspólnych europejskich korzeni i akcentując strategiczne, kluczowe z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu, wyzwania na przyszłość.

Na zgłoszenia dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych czekamy do 31 października br. W konkursie przewidziano 3 nagrody pieniężne: I nagroda w wysokości 7000 zł, II nagroda - 5 000 zł i III nagroda - 3000 zł. Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2017 roku. Regulamin, uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ogłoszeniu konkursu oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo w załącznikach. Informacje o konkursie publikowane będą również na naszej stronie internetowej www.umww.pl w dziale „Aktualności Zarządu”. Do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro Prasowe pod nr. tel. 61626 6679, adres e:mail rzecznik@umww.pl


pdf    drukuj    drukuj