trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nagradzamy działania i zachowania proekologiczne

  *Samorząd Województwa Wielkopolskiego, już od kilku lat, jest współorganizatorem „Konkursu Aktywni w Wielkopolsce”, przeprowadzanego w ramach „Konkursu Puchar Recyklingu” - jedynego w Polsce wydarzenia, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Inicjatywy te towarzyszą odbywającemu się w październiku Międzynarodowemu Kongresowi Ochrony Środowiska ENVICON.*

  - Zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia nie jest przypadkowe. Samorząd Województwa realizuje zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką odpadami – od opracowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami poprzez monitorowanie procesów zbierania i przetwarzania odpadów inicjowanych przez gminy, aż do wydawania różnego rodzaju pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami przez poszczególne podmioty. Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku nagradzamy podmioty stosujące najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, promujące nowe rozwiązania w zakresie sposobu odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów oraz prowadzące edukację ekologiczną na terenie naszego województwa – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Wśród nagrodzonych znaleźli się:
  1) w kategorii Lider Recyklingu: spółka Altvater Piła sp. z o. o - otrzymała nagrodę w wysokości 10 000 zł;
  2) w kategorii Gmina Recyklingu: Gmina Kępno – otrzymała nagrodę w wysokości 9 000 zł oraz Gmina Grzegorzew - otrzymała nagrodę w wysokości 8 000 zł;
  3) w kategorii Edukacja Ekologiczna wyróżniono:
  - Związek Gmin Krajny;
  - Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie Wielkopolskie Centrum Recyklingu;
  - Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kalisz.
  Każdy w wyróżnionych podmiotów otrzymał po 6 000 zł.

  - Ilość zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki odpadami, jakie realizują m. in. samorządy województw, jest z roku na rok coraz większa. Wynika to z coraz wyższych standardów i coraz ambitniejszych celów stawianych przez prawodawstwo unijne, a w konsekwencji również krajowe. Doświadczenia organów administracji publicznej wskazują, że sam przepis prawa może nie wystarczyć, by osiągnąć zakładane rezultaty. Niezwykle ważna jest też odpowiednia edukacja i promowanie określonych zachowań proekologicznych. Dlatego jako samorząd województwa takie działania nagradzamy i wyróżniamy – podsumowuje Jacek Bogusławski.