Nowy termin Sesji Nadzwyczajnej ws. sytuacji w służbie zdrowia


Z powodu braku quorum, stwierdzonego  podczas zwołanej na dzisiaj (24.01) na wniosek radnych PiS Sesji Nadzwyczajnej dedykowanej sytuacji w służbie zdrowia, jej nowy termin został wyznaczony na poniedziałek 27 stycznia na godz. 16.00.

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarzy obrad.
3. Przedstawienie informacji o ilości i powodach kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie.
4. Debata nad przedstawioną informacją.
5. Przedstawienie etapów i harmonogramu prac nad modyfikacją planów naprawczych następujących podmiotów leczniczych: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Koninie, Szpitala Wojewódzkiego Poznaniu i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kaliszu w roku 2019.
6. Debata nad przedstawioną informacją.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia stanowiska Sejmiku wnioskującego do Marszałka Województwa o odwołanie Marzeny Wodzińskiej z funkcji członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
8. Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj