trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

  W dniach od 16 listopada do 15 grudnia 2023 r. trwać będzie nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

  Stypendia przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. W ramach nich możliwa jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do powstania dzieł, wykonania lub wydania utworu, zorganizowania wydarzenia artystycznego lub kulturalnego. Poprzez stypendia można także doskonalić warsztat artystyczny, pogłębiać wiedzę dotyczącą kultury oraz sposobów jej upowszechniania.

  Stypendia są przyznawane na projekty z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, m.in. w dziedzinach takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, a także na działania o charakterze animacji kulturalnej, interdyscyplinarne i inne.

  Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poprzez system internetowy Witkac.pl.

  Projekt realizowany w ramach stypendium nie może być wykonywany w ramach stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium nie może być związana umową o pracę bądź cywilnoprawną lub porozumieniem wolontarystycznym z podmiotem, który realizuje zbieżny projekt artystyczny lub kulturalny w danym roku. Stypendium ma charakter indywidualny, jest wypłacane jednorazowo i może być przyznane tej samej osobie fizycznej nie częściej niż raz na 2 lata.

  Wielkość środków przeznaczonych na stypendia w roku 2024 wynosi 400.000 zł. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w oparciu o propozycje powołanej w tym celu Komisji stypendialnej.