Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaplanował w ramach ww. Inteligentnych Specjalizacji udział w następujących targach:

Targi wielobranżowe Tanzania Trade Show, Dar-es-Salaam (Tanzania),
24-26 listopada 2017 r.
http://www.growexh.com/tanzaniatradeshow/

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS na adres e-mail: izabela.sadys@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 26 lipca 2017 r. (środa).
(zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(tel. 61 62 66 249, e-mail: izabela.sadys@umww.pl)


pdf    drukuj    drukuj