trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór przedsiębiorstw do udziału w International Hydrogen & Fuel Cell Expo w Tokio

  Grafika promocyjna projektu H2 WielkopolskaNabór przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: International Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO) w Tokio (Japonia), 31 sierpnia – 2 września 2022 r.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla przedsiębiorstw do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na wydarzeniu targowym: International Hydrogen & Fuel Cell Expo (FC EXPO) w Tokio (Japonia), w dniach 31 sierpnia – 2 września 2022 r.

  Link do strony naboru, w tym formularza zgłoszeniowego online i dokumentów do pobrania: https://h2wielkopolska.pl/konkurs-bangkok/

  Informacje dotyczące wydarzenia: https://www.wsew.jp/hub/en-gb/about/fc.html

  Przedsiębiorstwa uczestniczące w targach zostaną wyłonione w naborze na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Przewiduje się udział 3 firm w targach, decyduje ocena merytoryczna zgłoszeń (szczegóły w regulaminie). Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem udostępnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) do dnia 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) oraz niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, następujących dokumentów:

  1. Regulaminu (podpisywany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
  2. Klauzuli informacyjnej (podpisywana przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
  3. Oświadczenia o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
  4. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  5. (podpisywany przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

  Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału w targach zobowiązane są do dostarczenia podpisanej Umowy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania Umowy. Niepodpisanie Umowy skutkuje wykluczeniem z udziału w targach.

  Dodatkowe informacje:

  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 74, e-mail: wilhelm.mirski@umww.pl).

  Udział w targach organizowany jest w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

  Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska