Nabór na udział w targach inwestycyjnych Expo Real 2017


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem udziału samorządów lokalnych/stowarzyszeń samorządowych/ spółek samorządowych w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium, które odbędą się w dniach 4-6 października 2017 roku. Udział w targach organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pozakonkursowy „GOSPODARNA WIELKOPOLSKA”.

Celem udziału samorządów lokalnych i/lub stowarzyszeń samorządowych i/lub spółek samorządowych Województwa Wielkopolskiego w targach Expo Real jest stworzenie możliwości nawiązania przez w/w jednostki bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi inwestorami, szczególnie z rynku niemieckiego, w celu pokazania możliwości inwestycyjnych obiektów zabytkowych z terenów Wielkopolski.

Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie podpisanego formularza, warunków oraz zdjęć nieruchomości (spółki muszą również przesłać dodatkowe 2 dokumenty dotyczące pomocy de minimis) na adres e-mail: magdalena.noske@umww.pl oraz zwykłą pocztą do dnia 02.06. 2017 r., do godz.12:00.
Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa muszą być podpisane!

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel.: 61 626 62 70, e-mail: magdalena.noske@umww.pl).

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


pdf    drukuj    drukuj