Nabór na targi Vietnam Medi-Pharm 2018


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.

Nabór dotyczy targów Vietnam Medi-Pharm 2018 (Wietnam) w terminie 9-12 maja 2018 r. Informacje o wydarzeniu znajdują się pod adresem:

http://vietnammedipharm.vn/Default.aspx?language=en-US

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Nowoczesne technologie medyczne”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem
o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS na adres e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 27 lutego 2018 r. (tj. wtorek). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel.: 61 626 62 60, e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


pdf    drukuj    drukuj