Nabór na targi HABITAT EXPO 2018, Meksyk


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza Przyszłości”

Nabór dotyczy targów HABITAT EXPO 2018 (Meksyk) w terminie 24-26 maja 2018 r. Informacje o wydarzeniu znajdują się pod adresem:
http://tradex.mx/habitat/images/docs/Flyer-Habitat-Expo-2018-EN.pdf

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Wnętrza Przyszłości”

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS na adres e-mail: magdalena.muszynska@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 5 marca 2018 r. (tj. poniedziałek). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel.: 61 626 62 71, e-mail: magdalena.muszynska@umww.pl)

fundusze europejskie


pdf    drukuj    drukuj