NA SZLAKU PO NOWEMU


– Nie mamy morza, nie mamy gór, ale tego, że tu się zaczęła polska państwowość, nikt nam nie zabierze. I musimy o tym przypominać – mówił podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Tomasz Wiktor. Okazja ku temu był rozpatrywany przez radnych temat „komercjalizacja szlaków turystyki kulturowej na przykładzie Szlaku Piastowskiego”. Przedstawiono, co i kiedy zrobiono, decydując się kilka lat temu na odnowienie tej popularnej trasy. Szeroko omówiono działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski, Wielkopolska Organizację Turystyczną i inne organizacje skupiające podmioty zainteresowane przyciąganiem do regionu turystów zainteresowanych naszą historią.
Komisja zapoznała się również z inicjatywami samorządu województwa na rzecz sportu powszechnego, m.in. w biegach i pływaniu długodystansowym czy lekkiej atletyce. Rozmawiano też o projekcie programu współpracy województwa a organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Radni zaopiniowali ponadto kilka projektów uchwał sejmiku dotyczących zmian zasad przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe oraz dofinansowania remontów obiektów szatniowych.


Galeria zdjęć:

  • NA SZLAKU PO NOWEMU
pdf    drukuj    drukuj