trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Na Lednicy o jubileuszu i Dobrzycy

    Radni gościli w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia. Należy do największych muzeów na otwartej przestrzeni w Polsce. Opiekuje się ważniejszymi obiektami dziedzictwa pierwszych Piastów – ruinami palatium na wyspie Jeziora Lednickiego, grodami w Gieczu oraz w Grzybowie pod Wrześnią. Od 1973 r. w ramach muzeum funkcjonuje Park Etnograficzny w Dziekanowicach.

    O wydarzeniach związanych z obchodami 40-lecia muzeum, perspektywach jego rozwoju i planowanych inwestycjach poinformował radnych dyrektor placówki prof. Andrzej M. Wyrwa.

    W dalszej części posiedzenia komisji radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu województwa w działach kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz administracja publiczna za pierwsze sześć miesięcy tego roku. Przyjęto także opinię w sprawie projektowanych zmian w planie finansowym na bieżący roku oraz wieloletnim planie inwestycyjnym. Korekty dotyczą finansowania części wydatków inwestycyjnych związanych z II etapem rewaloryzacji XVII-wiecznego założenia parkowego w Dobrzycy. Na zadanie to, realizowane w ramach WPI, muzeum otrzymać ma od samorządu województwa pożyczkę w wysokości 497 tys. zł.