NA „DESZCZÓWKĘ” I WIEJSKIE DROGI


Zaopiniowaniem kilku propozycji zmian w budżecie województwa zajęli się radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu, które odbyło się w trybie zdalnym 13 maja.
Efektem jednej z zaopiniowanych pozytywnie uchwał sejmiku będzie rozdzielenie corocznej pomocy województwa dla gmin na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (to aż 21,5 mln zł), a także na zakup sadzonek drzew miododajnych (ponad 1,1 mln zł). Inne poparta decyzja dotyczy przeniesienia z rezerwy budżetowej 2 mln zł na uruchomienie pilotażowego programu „Deszczówka”. Chodzi o retencjonowanie i wykorzystywanie do nawodnień wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego.
Ponadto członkowie komisji zapoznali się z obejmującymi 2019 rok sprawozdaniami: z wykonania wydatków na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne, z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi. Radni pozytywnie zaopiniowali również projekt sejmikowej uchwały dotyczącej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych w Wielkopolsce.


Galeria zdjęć:

  • NA „DESZCZÓWKĘ” I WIEJSKIE DROGI
pdf    drukuj    drukuj