trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

NA CO EUROFUNDUSZE DO 2027 ROKU?

    Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (w skrócie FEW) – to nowa nazwa programu regionalnego, która zastąpi wcześniejszy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Od 30 września do 5 listopada trwają konsultacje społeczne projektu FEW, z którym 11 października mogli się też zapoznać radni podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Alokacja na program wynosi 1,67 mld euro i podzielono ją na sześć priorytetów: gospodarkę (188 mln euro), środowisko (501 mln euro), transport (192 mln euro), infrastrukturę dla społeczeństwa (189 mln euro), społeczeństwo (402 mln euro) oraz inicjatywy lokalne (133 mln euro). Jak podkreślali przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na kwestie „Zielonego Ładu”, w którym wiele mówi się o ekologii i poprawie aspektów środowiskowych w regionie i w Europie (tzw. zielona gospodarka, zakładająca modernizację np. infrastruktury komunalnej, zachowanie bioróżnorodności itp.).

    Ponadto komisja zapoznała się z informacją o publicznym transporcie zbiorowym w Wielkopolsce oraz z podsumowaniem stanu wdrażania PROW 2014-2020 w naszym regionie.


    Galeria zdjęć: