Motyle w Urzędzie Marszałkowskim, dla Hospicjum Palium


Zaprosiliśmy dwustu młodych wolontariuszy z Hospicjum Palium, by z okazji „Dnia Motyla”, który przypada w pierwszym dniu wiosny - 21 marca, malowali motyle. „W ten sposób pragniemy pokazać, jak łatwe jest pomaganie, jak każdy może stać się darczyńcą dobra” – mówią o akcji jej twórcy. Święto „Motylego wolontariatu” to okazja do zaangażowania młodych ludzi w szerzenie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej, ale także uwrażliwienia na potrzeby innych ludzi.

„Kibicuję i wspieram tę akcję. Być przyjacielem Hospicjum to zaszczyt”- mówi Marszałek Marek Woźniak. „Warto przypomnieć, że idea czynienia dobra, która tak bliska jest działalności Hospicjum Palium jest mottem naszej Wielkopolskiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Za czynienie dobra – za rozliczne inicjatywy wspomagające rozwój opieki paliatywnej w Poznaniu i w Polsce, prof. Jacek Łuczak – twórca Hospicjum Palium - został jej laureatem”. Razem z wolontariuszami i dziećmi motyle malowała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Misją Hospicjum Palium w Poznaniu jest promowanie filozofii opieki paliatywnej oraz dążenie do rozwijania różnych, wielodyscyplinarnych form udzielania pomocy chorym, doświadczonym postępującymi i zagrażającymi życiu chorobami, głównie nowotworowymi. W działaniach Palium ważne jest także wspieranie bliskich chorych.

„Inicjatywy i potrzeby środowiska hospicyjnego, tworzonych wokół Hospicjum Palium przedsięwzięć są dla nas ważne” – podsumowuje Marszałek Woźniak. „Uwzględniamy je w ramach naszych możliwości wsparcia. Przykładem tego jest projekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zrealizowany przy zaangażowaniu środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu w 2015 roku powstało zaplecze edukacyjne Hospicjum Palium dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i członków rodzin opiekujących się cierpiącymi chorymi”.

 


Galeria zdjęć:

  • Motyle w Urzędzie Marszałkowskim, dla Hospicjum Palium
  • Motyle w Urzędzie Marszałkowskim, dla Hospicjum Palium
  • Motyle w Urzędzie Marszałkowskim, dla Hospicjum Palium
pdf    drukuj    drukuj