Nowy most na Warcie w Międzychodzie otwarty!


Marszałek Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odwiedzili Międzychód. Obaj wizytowali nowy most na rzece Warcie w tej miejscowości, wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej 160.

Przypomnijmy, że obiekt powstał po wschodniej stronie starej przeprawy z 1959 roku, która ze względu na wynikający z wieloletniej eksploatacji zły stan techniczny zostanie rozebrana. Nowy most przyczyni się do poprawy stanu technicznego i dostępności drogi, wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, polepszenia komfortu życia mieszkańców powiatu międzychodzkiego oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.
Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie przetargu na II etap dokończenia zadania, czyli rozbiórkę starego mostu planowane jest jeszcze w tym roku, a zakończenie w III kwartale 2020 r.

Montaż finansowy całego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
Wartość całego zadania wyniesie 26,9 mln zł z tego:
 Udział UE – 16,8 mln zł
 Udział Województwa Wielkopolskiego – 10,1 mln zł.


Galeria zdjęć:

  • Nowy most na Warcie w Międzychodzie otwarty!
  • Nowy most na Warcie w Międzychodzie otwarty!
  • Nowy most na Warcie w Międzychodzie otwarty!
  • Nowy most na Warcie w Międzychodzie otwarty!
  • Nowy most na Warcie w Międzychodzie otwarty!
pdf    drukuj    drukuj