trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska zgłasza swoje projekty do Krajowego Planu Odbudowy

  *Zgodnie z ustaleniami Szczytu Unii Europejskiej, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęto prace nad opracowaniem Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument planistyczny przy realizacji reform oraz inwestycji, które będą mogły się ubiegać o finansowanie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Reformy i inwestycje zawarte w KPO mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, tak aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego wzrostu.*

  6 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął wstępną listę projektów, które mogłyby zostać zgłoszone jako propozycje województwa wielkopolskiego do Krajowego Planu Odbudowy i skierował przedmiotową listę do konsultacji społecznych poprzez jej umieszczenie w dniach 9-14 sierpnia br. na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

  „Ten fundusz ma nam rzeczywiście pomóc wychodzić z kryzysu i dlatego musimy się dobrze przygotować do rozdysponowania dostępnych w jego ramach środków finansowych” – mówi Marszałek Marek Woźniak.

  Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej projekty powinny odpowiadać wymogom stawianym w projektach rozporządzeń unijnych, być gotowe do szybkiego uruchomienia oraz wykonalne. Ważne jest, by zidentyfikowane projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do wzmocnienia gospodarki, miały charakter strategiczny dla regionu, a ich efekty były trwałe.

  Propozycje projektów powinny stanowić rozwiązanie problemów, jakie są identyfikowane w regionie w kontekście zmian strukturalnych oraz są konieczne do podjęcia w województwie, powinny spełniać wymogi takie jak – realizacja Zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski (CSR), zmiany w kierunku „zielonej” oraz cyfrowej gospodarki, wzmacnianie potencjału wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Powinny również wykazywać gotowość do szybkiego uruchomienia i wykonalność.

  Po zakończeniu konsultacji społecznych listy, zostanie ona, wraz z uwagami zgłoszonymi w trakcie konsultacji społecznych, ponownie przekazana pod obrady Zarządu Województwa Wielkopolskiego w celu jej przekazania w terminie do dnia 20 sierpnia br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

  Ocena projektów będzie realizowana przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto utworzona zostanie Grupa robocza ds. Krajowego Planu Odbudowy oraz siedem grup tematycznych do oceny projektów składających się z przedstawicieli: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, właściwych resortów, samorządów województw oraz ekspertów zewnętrznych.

  W załączniku przedstawiamy propozycje projektów planowanych do zgłoszenia z terenu województwa wielkopolskiego w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy.