trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Program dla Europy Środkowej (CEP)

   

  Projekt „CHAMPIONS - Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym”.

  projekt championscentral europe logo

  Województwo Wielkopolskie jest Partnerem Wiodącym międzynarodowego projektu „CHAMPIONS - Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za bieżącą realizację projektu odpowiedzialny jest Departament Transportu.

  Głównym celem projektu CHAMPIONS jest znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez zwiększenie ilości międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz intermodalnych połączeń transportu publicznego pomiędzy portami lotniczymi a miejscowościami w danym regionie. W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie nowych i zaawansowanych instrumentów, pomagających rozwiązać kwestie wyrównania dostępności regionów Europy Środkowej z regionami Europy Zachodniej, tj. m. in.:

  • wdrażanie Systemów Informacji Pasażerskiej,
  • wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego,
  • harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.
   Koncepcja projektu uwzględnia osiągnięcie następujących produktów:
  • opracowanie planu działania dot. uruchomienia nowych międzyregionalnych połączeń lotniczych,
  • instalację lokalnych systemów informacji o regionalnym transporcie publicznym,
  • opracowanie „Przewodnika dostępności regionów transportem lotniczym”,
  • przygotowanie publikacji pod tytułem „Regionalne ekonomiczne uwarunkowania Obowiązku Służby Publicznej ”,
  • przygotowanie analizy SWOT dla transportu publicznego pomiędzy regionalnymi portami lotniczymi a najbliższymi miejscowościami,
  • przygotowanie rekomendacji zmian administracyjnych, operacyjnych i infrastrukturalnych w celu poprawy dostępności regionów.

  Istotnym założeniem projektu CHAMPIONS jest wspólna kompilacja pomysłów. Każdy partner ma specyficzne możliwości i doświadczenia, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji projektu.

  Oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w projekcie CHAMPIONS biorą udział następujący partnerzy:

  1. Port Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego Poznań- Ławica sp. z o o.
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  3. Urząd Miasta Wrocławia
  4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  5. Pannon Bussines Network PBN (Węgry)
  6. Związek Transportu Regionalnego w Trieście
  7. Port Lotniczy im. Marco Polo w Trieście
  8. Türinger Institut für Akademische Weiterbildung e. V. Erfurt
  9. Industrie und Handelskammer Erfurt (Izba Przemysłowo-Handlowa w Erfurcie)
  10. Port Lotniczy Karlowe Vary
  11. Administracja Regionu Lwów
  12. Port Lotniczy Lwów

  Zewnętrznym koordynatorem i menadżerem finansowym projektu jest firma UNICONSULT GmbH z Hamburga.

  Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a jego całkowity budżet 1 979 700 EURO, z czego na Województwo Wielkopolskie przypada 425 000 EURO. Nasze województwo otrzyma 85% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  O szczegółach dotyczących realizacji projektu CHAMPIONS można się dowiedzieć na stronie internetowej projektu : http://www.champions-project.de/