trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ECOWASTE4FOOD

  Ulotka arykułMarnowanie żywności to problem, którego jesteśmy coraz bardziej świadomi, ale nadal nie wiemy jak skutecznie z nim walczyć. Opublikowane raporty pokazują, że gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej wyrzucają rocznie 88 mln ton żywności, co odpowiada 173 kg marnotrawionej żywności na osobę. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Polski oszacowano, że ilość marnowanej żywności może wynosić nawet 7-9 mln ton rocznie (ok. 238 kg/osobę), co plasuje nas na niechlubnym 5 miejscuw UE. Jak widać, skala zjawiska jest ogromna.

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego, chcąc aktywnie włączyć sięw walkę ze zjawiskiem marnowania żywności, na początku 2017 roku przystąpił do projektu EcoWaste4Food dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Interreg Europa (więcej informacji o projekcie na stronie www.interregeurope.eu/ecowaste4food).

  Pierwszym etapem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami z europejskich regionów w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności, promocja innowacyjnych rozwiązań ekologicznych ograniczających to zjawisko na danym terytorium czy powstanie regionalnej grupy interesariuszy, uczestniczącej w wyborze dobrych praktyk, które zostaną zaadaptowane w Wielkopolsce, w ramach Planu Działań.

  28 listopada 2018 r. Zarząd Województw Wielkopolskie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczącego Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Dokument ten, będąc rezultatem wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu oraz regionalnymi interesariuszami, obejmuje trzy wstępne działania:

  DZIAŁANIE I - Wielkopolski Tydzień Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności
  DZIAŁANIE II - Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości w tematyce ograniczania marnotrawienia żywności
  DZIAŁANIE III - Podnoszenie świadomości Wielkopolan w zakresie problemu marnowania żywności w Wielkopolsce – instrumenty polityki regionalnej.

  Realizacja Planu Działań, która rozpocznie się w 2019 roku, będzie opierała się między innymi na organizacji warsztatów kulinarnych i szkoleń dotyczących ponownego wykorzystania resztek jedzenia oraz zorganizowaniu Dni Otwartych w Banku Żywności dla szkół, gdzie młodzi ludzie będą mogli poznać potrzeby społeczne i skalę problemu, jakim jest marnotrawienie żywności.
  Poza tym planowane są również kampanie edukacyjne, dzięki którym konsumenci, producenci czy sprzedawcy żywności będą mogli dowiedzieć się, jakie działania mogą podjąć, żeby ograniczyć marnowanie jedzenia. Wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli również otrzymać wsparcie finansowe w postaci voucherów na innowacje, które przeznaczą przede wszystkim na wdrożenie ulepszeń lub nowych produktów czy technologii i rozwiązań ograniczających marnowanie żywności w swoich firmach.