trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Obowiązki Podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym, procedur, obowiązków i praw podmiotów korzystających ze środowiska.

  Zamieszczone w nim zostały informacje w blokach tematycznych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz o gospodarce odpadami.

  1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
  2. Ekopłatnik
  3. Opłata produktowa – opakowania i produkty w opakowaniach
  4. Opłata produktowa - produkty (opony, oleje, preparaty smarowe)
  5. Baterie i akumulatory
  6. Sprawozadnie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
  7. Azbest
  8. Informacja dla gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  9. Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska
  10. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  11. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
  12. Numery rachunków bankowych
  13. Kontakt