MNIEJ WYJAZDÓW, WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI


Czerwcowe obrady sejmikowej Komisji Gospodarki zdominowały dwie kwestie: informacja w sprawie realizowanych i planowanych przez samorząd województwa działań na rzecz wschodniej Wielkopolski oraz kwestia cięć (zmniejszenia wydatków) w budżecie województwa ze względu na pandemię COVID-19. Jak wyjaśniała radnym Beata Joanna Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW, w 2020 roku odwołano większość wyjazdów zagranicznych (w tym wyjazdy przedstawicieli komisji sejmiku np. na targi czy konferencje). Nie odbędzie się m.in. wystawa światowa EXPO, do jednego dnia skrócono Wielkopolski Kongres Gospodarczy, mniej funduszy przeznaczono na wsparcie targów i wydarzeń lokalnych, promujących gospodarkę regionu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze trafią z powrotem do budżetu województwa.
Radni zaopiniowali pozytywnie kilka tego typu wniosków o zmiany w budżecie na 2020 r., poparli też pozytywną opinię dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz zapoznali się z raportami o stanie i mieniu województwa.


Galeria zdjęć:

  • MNIEJ WYJAZDÓW, WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI
pdf    drukuj    drukuj