trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Mniej na melioracje

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa w dniu 23 marca 2010 r.
    Zasadniczym tematem posiedzenia komisji była analiza sprawozdania finansowego województwa za 2009 rok w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Największą kwotę w omawianej części ubiegłorocznego budżetu stanowiły wydatki na melioracje i budowę urządzeń wodnych (blisko 20 mln zł). Jednakże pieniędzy kierowanych na te inwestycje z budżetu państwa trafiło do województwa 11 mln, to jest o ponad 20 proc. mniej niż w poprzednim roku. Dyskusja radnych koncentrowała się głównie wokół wydatków związanych z regulacją stosunków wodnych i zaopatrzenia rolnictwa w wodę. Pozytywnie oceniono wdrożony w ubiegłym roku program pomocy finansowej kierowany do spółek wodnych. Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu w omawianych działach.