trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

MŁODZIEŻOWY SEJMIK I JEGO STATUT

  Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego może rozpoczynać swoją działalność - zadecydowali radni województwa, którzy pracowali nad dotyczącymi nowego podmiotu przepisami podczas wrześniowego posiedzenia Komisji Statutowej i na sesji sejmiku.

  Wrześniowe (zdalne) posiedzenie Komisji Statutowej poświęcono na dyskusję i opinię o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego statutu. Po wprowadzeniu kilkunastu poprawek członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt dokumentu, który trafi teraz na sesję, by zyskać akceptację większości radnych.

  W skład młodzieżowego sejmiku wejdzie 39 radnych reprezentujących 6 okręgów wyborczych. Będą oni wybierani przez Komisję Wyborczą, a ich kadencja potrwa 3 lata. Projekt statutu przewiduje, że radnymi będą mogły zostać osoby, które najpóźniej w dniu wyboru będą miały ukończone 15 lat i nie przekroczyły 20. roku życia. Pierwsze obrady będą mogły się odbyć na początku 2023 roku.

  W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in., że: „Powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pozwoli młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym, zgłaszać swoje pomysły i opiniować decyzje ich dotyczące, jak również umożliwi bliższe poznanie zasad działania samorządu”.

  Podczas sesji sejmiku, która odbyła się 26 września, radni jednomyślnie zadecydowali o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego statutu.

  – To ważny dokument, który będzie początkiem dla funkcjonowania młodzieżowego gremium – stwierdziła po głosowaniu przewodnicząca sejmiku Małgorzata Waszak-Klepka.


  Galeria zdjęć: