Młodzi poznają urząd


W ramach cyklu spotkań pod nazwą „Poznaj urząd" organizowanych z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, spotkał się z młodzieżą kilku poznańskich szkól średnich - Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Handlowych oraz V, XVI i XIV LO.

Spotkanie poprzedziła prezentacja zadań i kompetencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz obszaru działań Zarządu Województwa. Pytania kierowane do Marszałka Marka Woźniaka przez młodzież dotyczyły miedzy innymi gospodarki Wielkopolski, współpracy z innymi regionami, aktywności Marka Woźniaka w Komitecie Regionów oraz ofert Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży. Duże zainteresowanie wzbudziło kalendarium obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Młodzi ludzie wykazali się znakomitą znajomością faktów z tego ważnego dla Wielkopolan okresu. Uczestnicy spotkania z Marszałkiem Markiem Woźniakiem mieli również okazje zwiedzić siedzibę Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek zdeklarował gotowość szerokiej współpracy z młodzieżą w kwestiach istotnych dla tego środowiska.


Galeria zdjęć:

  • Młodzi poznają urząd
  • Młodzi poznają urząd
  • Młodzi poznają urząd
  • Młodzi poznają urząd
  • Młodzi poznają urząd
pdf    drukuj    drukuj