Minister Lucia Puttrich z wizytą w Wielkopolsce


 W dniach od 3 do 5 lipca 2019 roku z wizytą w naszym regionie na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka gościła Lucia Puttrich, Minister ds. europejskich i federalnych, przedstawicielka Kraju Związkowego Hesja przy Rządzie Federalnym wraz z delegacja złożoną z parlamentarzystów heskiego landtagu.

Jednym z kluczowych punktów wizyty było spotkanie p. Minister z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, które odbyło się 4 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Do spotkania doszło w wyjątkowym momencie z dwóch powodów. Po pierwsze – w Poznaniu odbywa się Szczyt Bałkanów Zachodnich organizowany cyklicznie od 2014 roku w ramach Procesu Berlińskiego – inicjatywy, która wspiera współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich, uzupełniając politykę rozszerzenia Unii Europejskiej. Po drugie – zapadły właśnie decyzje dotyczące obsady kluczowych stanowisk w UE.
Oprócz tych wydarzeń stanowiących tło wizyty, podczas spotkania poruszono kwestie istotne dla obydwu partnerskich regionów – w 2020 roku obchodzić będziemy 20-lecie współpracy. Rok jubileuszowy zainauguruje uroczysty koncert orkiestry Filharmonii Poznańskiej w Staatsteater w heskim Darmstadt, natomiast jako zwieńczenie obchodów Marek Woźniak zaproponował, by w Wielkopolsce odbył się koncert heskiej orkiestry. Lucia Puttrich ciepło przyjęła ten pomysł.
Rozmowy dotyczyły również sytuacji politycznej po wyborach samorządowych w partnerskich regionach. Lucia Puttrich była zainteresowana przede wszystkim układem sił w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz zmianami, jakie zaszły w wyniku wyborów w listopadzie ubiegłego roku we wszystkich polskich województwach. Marszałek zarysował mapę powyborczą dokonując analizy zmian, z kolei Minister Puttrich przedstawiła układ sił w heskim landtagu po wyborach w październiku ubiegłego roku.
Podczas dyskusji poruszono również tematy europejskie, m.in. wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i ich kontekst, a także najnowsze zmiany personalne na kluczowych stanowiskach w UE.
W trakcie wizyty heska delegacja uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie Miasta Poznania. Władze miasta reprezentowała Katarzyna Kierzek – Koperska, Zastępczynią Prezydenta. Głównym tematem dyskusji były polityka równościowa oraz wspieranie różnorodności. Osiągnięcia miasta na tym polu przedstawiła Marta Mazurek, specjalistka ds. równości i różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, była pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczeniom, przewodnicząca miejskiego Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności.
W ostatnim dniu wizyty – 5 lipca – delegacja złoży wizytę na Politechnice Poznańskiej, podczas której dokonana została prezentacja projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego (partner wiodący) w partnerstwie z Politechniką.
Na zakończenie wizyty zostało zaplanowane spotkanie delegacji z Marzeną Wodzińską, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, poświęcone współpracy w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i dualnego.


Galeria zdjęć:

  • Minister Lucia Puttrich z wizytą w Wielkopolsce
  • Minister Lucia Puttrich z wizytą w Wielkopolsce
pdf    drukuj    drukuj