Miliony z WRPO 2014+ na poprawę transportu miejskiego w powiecie gnieźnieńskim


Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na wsparcie inwestycji w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (GOSI). Dwa projekty – Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo - związane z poprawą dostępności i jakości transportu miejskiego zyskają w sumie dofinansowanie w wysokości blisko 5,8 mln zł.

29 sierpnia, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał w tej sprawie umowy z Tomaszem Budaszem - Prezydentem Gniezna oraz Marianem Gadzińskim - Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo.

Planowane inwestycje o łącznej wartości ponad 7 mln zł to budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie przy ul. Pocztowej, ścieżki rowerowej wraz z elementami systemu rowerów miejskich, a także parkingu buforowego przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie oraz stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego transportu w Gminie i Mieście Witkowo poprzez przebudowę drogi dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo na odcinku 1,4 km i montaż lamp hybrydowo-solarnych, chodnika w miejscowości Kołaczkowo w pasie drogowym o długości 0,264 km oraz chodnika w miejscowości Witkowo przy ul. Nowa w pasie drogowym o długości 0,295 km.
Efektem zaplanowanych inwestycji ma być zwiększenie mobilności mieszkańców i dostępności do miejskich środków transportu, obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery i poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Nadrzędnym celem tego unijnego obszaru wsparcia jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej.


Galeria zdjęć:

  • Miliony z WRPO 2014+ na poprawę transportu miejskiego w powiecie gnieźnieńskim
  • Miliony z WRPO 2014+ na poprawę transportu miejskiego w powiecie gnieźnieńskim
  • Miliony z WRPO 2014+ na poprawę transportu miejskiego w powiecie gnieźnieńskim
pdf    drukuj    drukuj