Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu RELOS 3 – dostosowanie polityki innowacyjnej do potrzeb lokalnych


relos3W dniach 27 lutego do 1 marca 2018 r. odbędzie się spotkanie tematyczne projektu RELOS3, organizowane przez jednego z parnterów projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu weźmie udział 30 uczestników z 6 państw Unii Europejskiej – Estonii, Finlandii, Malty, Hiszpanii, Włoch i Holandii. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Interreg Europe.

Projekt RELOS3 realizowany jest w oparciu o współpracę 6 europejskich regionów, które wymieniają się doświadczeniami w zakresie wdrażania działań ukierunkowanych na rozwój innowacji i przedsiębiorczości. Poza nawiązaniem długoterminowej, ponadregionalnej współpracy, zorientowany jest też na zwiększenie znaczenia wymiaru lokalnego w strategiach rozwoju inteligentnych specjalizacji. Jego głównym celem jest udoskonalenie polityki proinnowacyjnej poprzez powiązanie jej w większym stopniu z systemami wsparcia dla lokalnych środowisk gospodarczych. Cel ten wiąże się z koniecznością zaangażowania partnerów, takich jak samorządy lokalne, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo-badawcze oraz stowarzyszenia gospodarcze. Wypracowane rozwiązania umożliwią zwiększenie efektywności wydatkowania środków europejskich w zakresie wspierania rozwoju inteligentnych specjalizacji, co pośrednio wpłynie na jakość współpracy B+R oraz większy poziom konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.

Spotkanie rozpocznie się od obserwacji regionalnych dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji, ukierunkowanych na dostosowanie produktów do potrzeb użytkowników. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić siedzibę firmy SOLARIS Bus & Coach S.A. oraz Laboratoria Przyszłości PCSS. Kolejne dni poświęcone będą omawianiu lokalnych planów działań, wypracowanych przez poszczególnych partnerów projektu, we współpracy z lokalnymi interesariuszami. Podczas spotkania prelekcje wygłoszą międzynarodowi eksperci z zakresu regionalnej polityki proinnowacyjnej – Alberto Sorribas z Hiszpanii oraz Roope Ritvos z Finlandii. Zaplanowana jest także prezentacja dr Moniki Matusiak, ekspert Komisji Europejskiej w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz współautorki Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa wielkopolskiego, która będzie mówiła o problematyce wdrażania systemowych polityk innowacji w kontekście lokalnym.

PARTNERZY PROJEKTU

  1. Miasto Tartu (Estonia),
  2. Obszar Metropolitalny Bolonia (Włochy),
  3. Maltańska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Malta),
  4. Miasto Emmen (Holandia),
  5. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska),
  6. Agencja Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania).

INTERREG EUROPA

RELOS 3 jest częścią INTERREG EUROPA, programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma na celu pomoc regionalnym i lokalnym władzom publicznym w całej Europie w doskonaleniu polityki, oferujący możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami.

Więcej informacji o programie dostępne jest na stronie: www.interregeurope.eu

pdf    drukuj    drukuj