Joanna Fiodorow pierwszą stypendystką Stypendium "Olimpijskiego"


W piątek 26 lipca Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył „olimpijskie” stypendium sportowe rzucającej młotem Joannie Fiodorow, zawodniczce AZS-u Poznań.

To pierwsza zawodniczka, która otrzymała stypendium, ustanowione przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dla wspierania zawodników osiagających mistrzowskie wyniki i trenujących w naszym regionie. Joanna Fiodorow będzie co miesiąc dostawała 3000 złotych od dnia uzyskania kwalifikacji (11 maja 2019 r.) do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończą się igrzyska, a w przypadku zawodników, którzy uzyskali co najmniej punktowane 8 miejsce w Igrzyskach Olimpijskich nawet do 31 grudnia 2022r.
"Duży wpływ na ustanowienie stypendium miał Szymon Ziółkowski, który wygrywając w olimpiadzie w Sydney, reprezentował wówczas województwo wielkopolskie. Chcemy, żeby złote medale uzyskiwali kolejni sportowcy z naszego województwa – powiedział Jacek Bogusławski. – Będziemy trzymali kciuki za panią Joannę podczas przyszłorocznej olimpiady w Tokio, ale to nie wystarczy. Potrzebne jest stosowne wsparcie finansowe, aby nasi zawodnicy mogli się odpowiednio przygotować, wiedzieli, że warto trenować właśnie w Wielkopolsce i nie szukali innych klubów".

W ramach wsparcia sportu wyczynowego Samorząd Województwa Wielkopolskiego już od 18 lat przyznaje stypendia wybitnym młodym sportowcom. Dotychczas obowiązujący System Stypendiów Sportowych został rozszerzony. Obecnie o stypendia ubiegać się mogą również sportowcy, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich (w latach ubiegłych sportowcy mogli liczyć na jednorazowe nagrody).

Warto przypomnieć, że Samorząd Województwa, obok wsparcia stypendialnego i finansowania szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo jest zaangażowany również w finansowanie i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz finansowanie budowy i remontów obiektów sportowych.


Galeria zdjęć:

  • Joanna Fiodorow pierwszą stypendystką Stypendium
pdf    drukuj    drukuj