trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marszałek Woźniak w Brukseli o potrzebie rozwoju infrastruktury transportowej

    Marszałek Marek Woźniak na forum europejskim apeluje o zwrócenie uwagi na potrzeby naszej części kontynentu w zakresie nadganiania zapóźnień w rozwoju infrastruktury transportowej.

    Tylko w ramach WRPO na lata 2007-2013 na podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz transportu zbiorowego w Wielkopolsce już wydaliśmy lub wydamy w sumie ponad 400 milionów euro unijnej pomocy. Co zrobić, by w kolejnych latach, w nowej perspektywie finansowej UE tych środków dla nas nie zabrakło? Trwa dyskusja nad polityką transportową UE i kształtem Sieci Transeuropejskich (TEN-T) po 2013 roku. Swoje propozycje kilka dni temu zaprezentowała Komisja Europejska, a 30 marca w Brukseli dyskutowano o tym podczas zorganizowanego przez Komitet Regionów forum „Wprawiając w ruch europejskie regiony i miasta”.

    Marszałek Marek Woźniak, który jest przewodniczącym polskiej delegacji w Komitecie Regionów, w przemówieniu podsumowującym forum zaakcentował potrzeby transportowe regionów z naszej części Europy.
    - Opóźnienia w wielu krajach i regionach UE pod względem rozwoju infrastruktury są ogromne. Istniejący system transportowy nie jest w pełni zintegrowany, wciąż istnieją ogromne dysproporcje – mówił Marszałek Woźniak. Podkreślając potrzebę dalszego wspierania przez UE nadrabiania tych dysproporcji zwłaszcza w „nowych” krajach członkowskich, Marszałek wskazał jako przykład Polskę, która plasuje się w końcówce unijnych statystyk pod względem gęstości dróg samochodowych, sieci kolejowych oraz portów lotniczych i wodnych, zarówno w stosunku do liczby ludności, jak i do powierzchni kraju.

    Marek Woźniak zwrócił tez uwagę uczestników forum, że za budową i unowocześnianiem najważniejszych dla UE korytarzy transportowych musi iść budowa odpowiednich połączeń w skali regionalnej, by nie generować negatywnych zjawisk wykluczenia z rozwoju znaczących obszarów. Marszałek podniósł też kwestię możliwości uzupełniania źródeł finansowania inwestycji transportowych poprzez sięganie do takich instrumentów jak europejskie obligacje.