trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marszałek Woźniak uczestnikiem szczytu politycznego Partnerstwa Odry

  *W dniach 12-13 stycznia 2016 r. Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w szczycie politycznym międzyregionalnej polsko-niemieckiej inicjatyw Partnerstwo Odry. W spotkaniu organizowanym we Wrocławiu, oprócz Marszałka Woźniaka, udział wzięli marszałkowie województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, premierzy krajów związkowych Brandenburgii oraz Saksonii, Sekretarze Stanu Kancelarii Berlina oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego, przedstawiciele rządu RP oraz RFN.*


  Konferencja we Wrocławiu odbyła się w formule spotkania przedstawicieli politycznych, na którym podsumowane zostały działania regionów w ramach inicjatywy od ostatniego szczytu politycznego w Greifswaldzie oraz omówione zostały nowe możliwości nawiązania i zintensyfikowania współpracy. Przedmiotem obrad w tej części spotkania były takie obszary współpracy jak sieć połączeń infrastrukturalnych, gospodarka zdrowotna, edukacja oraz współpraca uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych, sposób zagospodarowania Odry i jej dorzecza.

  Druga część konferencji podzielona została na dwie debaty z udziałem szefów regionów. Marszałek Woźniak uczestniczył, jako prelegent, w panelu dotyczącym stanu i potrzeb w zakresie infrastruktury i komunikacji w relacjach polsko-niemieckich obszaru Partnerstwa Odry. Marszałek Woźniak przypomniał, iż w 2016 roku mija 10 lat od pierwszej konferencji w Berlinie, która uważana jest jako początek tworzenia inicjatywy Partnerstwo Odry. Marszałek wskazał, iż z jednej strony są powody do zadowolenia, gdyż udało się nawiązać bezcenny dialog z partnerami niemieckich regionów przygranicznych i określić pewne ramy współpracy w konkretnych obszarach, jak choćby turystyka, infrastruktura czy planowanie przestrzenne. Otwarte dyskusje i spotkania stały się również impulsem do opracowania przez zachodnie województwa Strategii dla Polski Zachodniej. Marszałek Woźniak dodał także, że zawsze można zadać sobie pytanie, czy można zrobić więcej? Czy zasadnym byłoby stworzenie ram instytucjonalnych dla Partnerstwa Odry, które mogłyby dać nowe możliwości współpracy i finansowania inicjatywy?

  Kolejny szczyt polityczny Partnerstwa-Odra, po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji, odbędzie się po stronie niemieckiej w roku 2017 lub 2018.


  Przypomnijmy, że Partnerstwo Odry to międzyregionalna polsko-niemiecka inicjatywa współpracy województw RP: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych RFN: Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Saksonii. Pierwsze działania w ramach inicjatywy pojawiły się w 2005r. Nazwa „Partnerstwo Odry" zatwierdzona została w roku 2006 we Wrocławiu. Pierwszy szczyt polityczny Partnerstwa Odry odbył się z inicjatywy Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2008r.


  Galeria zdjęć: