Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER o dekarbonizacji i transformacji energetycznej


Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na rok 2020, a głównymi tematami dyskusji były działania w ramach tzw. Zielonego Ładu - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i zrównoważony rozwój miast. Marszałek Woźniak wziął także udział we wspólnym posiedzeniu Komisji COTER i parlamentarnej Komisji TRAN o roli regionów w dekarbonizacji transportu.
Marszałek Woźniak uczestniczył w znaczącej z punktu widzenia Wielkopolski debacie nt. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) z udziałem członków COTER, ekspertów i przedstawicieli Komisji Europejskiej. "Transformacja energetyczna jest jednym z największych wyzwań naszej ery. W Funduszu chodzi o to, by regiony ucierpiały na niej jak najmniej" – podkreślił reprezentujący Komisję Europejską Nicola De Michelis z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego. Samorządowcy jednoznacznie podkreślili swoje stanowisko, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie może powodować obniżenia wsparcia udzielanego regionom w ramach funduszy strukturalnych. W debacie postulowane było jednocześnie zapewnienie władzom regionalnym większej elastyczności decyzyjnej co do wysokości dofinansowywania pojedynczych projektów FST z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego i Społecznego oraz uelastycznienie podejścia do kwestii pomocy publicznej. Członkowie KR domagają się ponadto, aby zobowiązać państwa UE do tego, by plany sprawiedliwej transformacji na poziomie regionalnym zawierały zobowiązanie do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i celu UE dotyczącego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Samorządowcom z niektórych krajów zależało także na rozszerzeniu finansowania z FST na jak największe obszary. W tej kwestii Komisja Europejska stoi jednak na stanowisku, że FST ma inny cel niż fundusze strukturalne, i dlatego należy skupić się przede wszystkim na regionach, którym należy się największe wsparcie w procesie transformacji energetycznej. Dzięki temu niezagrożone będą fundusze na sprawiedliwą transformację regionów takich jak Wschodnia Wielkopolska.
Podczas wtorkowego posiedzenia komisja COTER przyjęła także opinię na temat „Odnowy Karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich”. Dokument ten, podpisany 13 lat temu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, zawiera rekomendacje i zobowiązania w kwestiach zintegrowanego rozwoju miast oraz wzmocnienia miejskich struktur decyzyjnych. Uaktualnienie dokumentu w duchu Zielonego Ładu konieczne jest z uwagi na fakt, że to miasta odpowiedzialne są w głównej mierze za kryzys klimatyczny, a zarazem mają największy potencjał jako siła napędowa zmian. Odnowa Karty polegać ma głównie na usunięciu ograniczeń, które utrudniają władzom samorządowym tworzenie skutecznych polityk w dziedzinie zmian klimatu. To władze lokalne bezpośrednio wdrażają rozwiązania, takie jak innowacyjna mobilność czy renowacja energetyczna zasobów mieszkaniowych, które mają w opinii COTER stać się jednym z głównych celów odnowionej Karty lipskiej.
Marszałek Woźniak uczestniczył również we wspólnym posiedzeniu COTER i Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego. Tematem spotkania były wyzwania i możliwości w dziedzinie transportu publicznego związane z Zielonym Ładem, a więc w zakresie redukcji emisji spalin i wprowadzania paliw alternatywnych. W obecności europosłów i ekspertów Komisji Europejskiej, samorządowcy jednogłośnie zgodzili się, że należy podjąć działania zapobiegające dalszym zmianom klimatu. „Prawdopodobnie transport do 2024 r. będzie największym źródłem zanieczyszczeń w Europie, i dlatego dobrze, że spotykamy się dzisiaj w tym składzie, by dyskutować właśnie na ten temat” – powiedział Matthew Baldwin z Dyrekcji Generalnej ds. Transportu KE. Podczas debaty, samorządowcy z różnych zakątków Europy wymienili doświadczenia na temat niskoemisyjnego transportu w swoich miastach i regionach, oraz zastanawiali się, w jaki sposób UE w praktyce będzie w nowej perspektywie finansowej mogła wspierać władze regionalne w inwestycje w nisko- i bezemisyjne projekty transportowe. Na zakończenie, przewodniczący Komisji TRAN Istvan Ujhelyi zadeklarował wsparcie członków COTER w pracach nad kwestiami transportowymi w nowej kadencji KR. „Taka transformacja to szansa raz na pokolenie. Po raz pierwszy rzeczywistość dorównała retoryce” – podsumował debatę M. Baldwin z KE.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli


Galeria zdjęć:

  • Marszałek Woźniak na posiedzeniu komisji COTER o dekarbonizacji i transformacji energetycznej
pdf    drukuj    drukuj