Marszałek podpisuje umowę: Dzięki WRPO 2014+ powstaną kolejne OZE w Suchym Lesie, Rokietnicy i Puszczykowie


W piątek 5 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Wójtem Gminy Suchy Las Grzegorzem Wojterą podpiszą umowę na dofinansowanie z puli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (WRPO 2014+) realizacji odnawialnych źródeł energii. Partnerami w projekcie są Gminy Rokietnica i Miasto Puszczykowo. Zapraszamy na godzinę 10.00 do sucholeskiego Parku Wodnego Octopus przy ul. Szkolnej 18.

Projekt wart przeszło 8,2 mln zł, polega na montażu indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych w tych miejscowościach. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego został dofinansowany środkami UE z WRPO 2014+ kwotą blisko 6,15 mln zł. To maksymalne dofinansowanie do projektów tego typu, na poziomie 85%.

„To kolejne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w realizację unijnej polityki ochrony środowiska, mającej na uwadze m.in. naszą zdrowszą egzystencję i ograniczenie występowania efektu cieplarnianego. Strategia Europa 2020 wytyczna nam konkretne cele, do osiągnięcia których konieczne jest jak najbardziej powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii”, mówi Marszałek Marek Woźniak.

To projekt parasolowy, w którym wnioskodawcą są gminy partnerskie, a beneficjentami mieszkańcy tych gmin. Jego realizacja zakłada montaż na obiektach mieszkalnych indywidualnie dobranych instalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej czy kolektorów słonecznych służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. W efekcie powstanie 78 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 273 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom Suchego Lasu, Rokietnicy i Puszczykowa możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, co znacząco zmniejszy wydatki gospodarstw domowych na inne źródła energii i poprawi jakość życia w tych miejscowościach. Inwestycja wpłynie również korzystnie na jakość środowiska naturalnego, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

pdf    drukuj    drukuj