trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marszałek o Hannie Suchockiej: Pani wiedza i doświadczenie są bezcenne

  W piątek 20 stycznia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował konferencję naukową „Konstytucja w demokratycznym państwie prawnym” połączoną z uroczystościami jubileuszowymi Profesor Hanny Suchockiej. - Pragnę podziękować Pani Profesor za zasługi, które tworzą ważną kartę historii Uniwersytetu, ale także naszej Ojczyzny – napisał w liście Marszałek Marek Woźniak.

  W 2023 roku upłynie 55 lat od rozpoczęcia przez Profesor Hannę Suchocką pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo w okresie pandemii minął jubileusz urodzin zasłużonej naukowczyni.

  Ten jubileusz uczczono w piątek 20 stycznia podczas konferencji naukowej „Konstytucja w demokratycznym państwie prawnym”, która odbyła się Collegium Minus UAM. Była to okazja do uhonorowania nie tylko działalności naukowej, dydaktycznej, ale również społecznej Hanny Suchockiej.

  - Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i słowa uznania z okazji Jubileuszu 55-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz najlepsze życzenia w związku z minioną rocznicą Urodzin. Wiążąc drogę zawodową z tak ważnym dla stolicy Wielkopolski i całego regionu miejscem rozwoju nauki, przyczyniła się Pani Profesor do wzbogacenia dorobku Uczelni, wnosząc ważny wkład w utrzymywanie wspaniałej jakości oraz wysokiego poziomu kształcenia. Pani wiedza i doświadczenie mają bezcenne znaczenie w procesie edukacji kolejnego pokolenia prawników, a także są źródłem zaufania, którym darzy Panią nie tylko społeczność akademicka. Zdobyty autorytet na forum krajowym i międzynarodowym sprawia, że udział w prowadzonych przez Panią Profesor wykładach jest dla ich uczestników zaszczytem. Ja również podziwiam kompetencje i profesjonalizm Pani Profesor oraz doceniam, jak wielu obywateli naszego kraju, wkład pracy w budowę demokratycznego państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. Pełnione przez Panią zaszczytne i ważne funkcje pozwoliły na dokonanie się istotnych przeobrażeń w naszym kraju oraz wpłynęły na przestrzeganie zasad praworządności. Udział Pani Profesor w międzynarodowych organizacjach przyczynił się również do utrwalania demokracji i brania współodpowiedzialności obywateli za jej kształt nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W tym ważnym momencie pragnę podziękować Pani Profesor za zasługi, które tworzą ważną kartę historii Uniwersytetu, ale także naszej Ojczyzny. Proszę przyjąć życzenia satysfakcji z dokonań, kolejnych sukcesów oraz spełnienia wielu nowych zamierzeń – napisał w liście gratulacyjnym Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Hanna Suchocka urodziła się Pleszewie. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na tej samej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora oraz habilitację w zakresie nauk prawnych, a następnie tytuł profesora nadzwyczajnego UAM. W latach 1992-1993 pełniła funkcję prezesa Rady Ministrów, będąc pierwszą w historii Polski kobietą na tym stanowisku. Przez długi okres była także posłanką na Sejm Rzeczypospolitej. Z kolei w latach 2001-2013 pracowała jako ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Wielokrotnie była gościem honorowym i uczestnikiem wydarzeń organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

   


  Galeria zdjęć: